Hoạt động Rich Real Holdings

KHU NHÀ THÁI TÂN KHAI TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG THANH LỊCH
View263 Chi tiết

KHU NHÀ THÁI TÂN KHAI TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG THANH LỊCH

01:33 PM 11/05/2020

Là trung tâm hành chính của huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước từ những ngày đầu thành lập, cuối năm 2018 bằng những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xã Tân Khai đã chính thức lên thị trấn thúc đẩy nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Xem thêm 263
KHU ĐÔ THỊ NHA BÍCH – ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG AN CƯ LẠC NGHIỆP
View306 Chi tiết

KHU ĐÔ THỊ NHA BÍCH – ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG AN CƯ LẠC NGHIỆP

01:02 PM 11/05/2020

Nha Bích là một trong tám xã thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nha Bích gần các khu công nghiệp (KCN) lớn như KCN Becamex – Bình Dương, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, KCN Minh Hưng III,…

Xem thêm 306
Facebook